معرفی کتاب

با کتب مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

قوی سیاه

عنوان کتاب ( فارسی): قوی سیاه عنوان کتاب (انگلیسی):  The black swan: the impact of

کتابخانه استراتژی

کتاب – تفکر یک استراتژیست

[av_textblock size=” font_color=” color=”] عنوان کتاب ( فارسی): تفکر یک استراتژیست عنوان کتاب (انگلیسی):  The