خانواده راچونه

با اعضای خانواده راچونه آشنا شوید

قصه راچونه در سال 1395 از اتاق دکتر محمد ابویی اردکان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با دورنمای ایجاد شبکه‌ای از پژوهشگران و عمل‌ورزان حوزه مدیریت استراتژیک که نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌های جمعی را دنبال کنند، با حضور سه نفر از دانشجویان ایشان آغاز شد که بعدها با پیوستن هفت نفر دیگر، بنیانگذاران گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و عملکرد راچونه شدند. پس از تأسیس رسمی راچونه، گروهی از جوانان با استعداد و خلاق به جمع خانواده راچونه پیوستند. امروز راچونه مفتخر است به پشتوانه تیم متخصص، خلاق و حرفه‌ای خود به ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره و آموزشی در حوزه‌هایی مانند مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، توانمندسازی منابع انسانی در مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله، آموزش تفکر مدیریتی و … می‌پردازد.

تیم راچونه

دکتر محمد ابویی اردکان

رئیس هیئت مدیره

محمد ابویی اردکان

دانشیار دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران

زهرا واحد

مدیر عامل​

زهرا واحد​

دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه

دانشگاه تهران

نایب رئیس هیئت مدیره​

منصور شیرزاد​

دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

دانشگاه تهران

معاون پژوهشی

مهدی بهارلو

دکترای مدیریت 

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

مدیر بازاریابی و فروش

وحید محمدی

دکترای مدیریت فناوری-نوآوری 

دانشگاه تهران

عکس فروغ داوری

مدیر محصول تینکآ

فروغ داوری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

دانشگاه شهید بهشتی

روزبه امیری

کارشناس آموزش

روزبه امیری

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی 

دانشگاه تهران

کارشناس توسعه محصول تینکآ

عاطفه اسکندریان​

کارشناسی ارشد طراحی شهری

دانشگاه تهران

کارشناس اداری و منابع انسانی

رحمان معصومی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

ناهید شاه سنایی

کارشناس بازاریابی

ناهید شاه‌سنایی

کارشناسی ارشد MBA

دانشگاه آموزش عالی ماهان

کارشناس رسانه

المیرا صابرنعیمی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

دانشگاه تهران

دلارام مهین ترابی

طراح و گرافیست

دلارام مهین‌ترابی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

دانشگاه تهران مرکز

کارشناس طراحی بازی

ارشیا خوشحال

کارشناسی مهندسی صنایع 

دانشگاه علم و فرهنگ

وحید بیگی

دانش آموخته دکترای سیاست‌گذاری 

دانشگاه تهران

کارشناس توسعه محصول تینکآ

فاطمه کرمیان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

ندا سلطان محمدی​

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه
دانشگاه تهران

فرشته محمدی​

دانش آموخته دکترای مدیریت منابع انسانی

دانشگاه تهران

کارشناس روابط عمومی و امور مشتریان

سجاد ابویی اردکان​

دانشجوی مهندسی صنایع 

دانشگاه امیرکبیر

مشاور منابع انسانی

نغمه عبادی​

دکترای مدیریت منابع انسانی 

دانشگاه تهران

سمیه ملک مکان​

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه

دانشگاه تهران

اساتید راچونه

دکتر محمد ابویی اردکان

مدرس حل مسئله و تفکر طراحی

محمد ابویی اردکان

دانشیار دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران

زهرا واحد

مدرس تفکر طراحی

زهرا واحد

دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه 

دانشگاه تهران

مدرس رهبری و عصب‌شناسی سازمانی

منصور شیرزاد​

دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع‌ انسانی دانشگاه تهران

مدرس مدیریت نوآوری

مهدی بهارلو

دکترای مدیریت سازمان پژوهش‌های 

علمی و صنعتی ایران

نیما مختارزاده

مدرس تفکر استراتژیک

نیما مختارزاده

دانشیار دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران 

مدرس تفکر سیستمی

ایوب محمدیان

دکترای مدیریت سیستم

دانشگاه تهران

سروش قاضی نوری

مدرس تفکر استراتژیک

سیدسروش قاضی‌نوری

دکترای مدیریت تولید و عملیات

 دانشگاه علامه طباطبایی

مدرس تفکر استراتژیک

وحید محمدی

دکترای مدیریت فناوری-نوآوری 

دانشگاه تهران

شیخ رضایی

مدرس تفکر انتقادی

حسین شیخ رضایی

دکترای فلسفه علم 

دانشگاه دورهام انگلیس

جلیل حیدری

مدرس تفکر تحلیلی

جلیل حیدری دهوئی

دکترای مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سمیرا طوفانی

مدرس تفکر طراحی

سمیرا طوفانی اصل

کارشناسی ارشد علوم شناختی – طراحی و خلاقیت