خانواده راچونه

با اعضای خانواده راچونه آشنا شوید

قصه راچونه در سال 1395 از اتاق دکتر محمد ابویی اردکان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با دورنمای ایجاد شبکه‌ای از پژوهشگران و عمل‌ورزان حوزه مدیریت استراتژیک که نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌های جمعی را دنبال کنند، با حضور سه نفر از دانشجویان ایشان آغاز شد که بعدها با پیوستن هفت نفر دیگر، بنیانگذاران گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و عملکرد راچونه شدند. پس از تأسیس رسمی راچونه، گروهی از جوانان با استعداد و خلاق به جمع خانواده راچونه پیوستند. امروز راچونه مفتخر است به پشتوانه تیم متخصص، خلاق و حرفه‌ای خود به ارائه خدمات پژوهشی، مشاوره و آموزشی در حوزه‌هایی مانند مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، توانمندسازی منابع انسانی در مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله، آموزش تفکر مدیریتی و … می‌پردازد.

خانواده راچونه

رئیس هیئت مدیره

محمد ابویی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر عامل​

زهرا واحد​

دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

نایب رئیس هیئت مدیره​

منصور شیرزاد​

دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه تهران

عکس فروغ داوری

مدیر محصول تینکآ

فروغ داوری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

معاون پژوهشی

مهدی بهارلو​

دکترای مدیریت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مشاور منابع انسانی

نغمه عبادی​

دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

کارشناس توسعه محصول تینکآ

فاطمه کرمیان

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(سیستم‌های کلان) دانشگاه امیرکبیر

کارشناس اداری و منابع انسانی

رحمان معصومی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی راهبرد شمال

کارشناس توسعه محصول تینکآ

عاطفه اسکندریان​

کارشناسی ارشد طراحی شهری
دانشگاه تهران

کارشناس روابط عمومی و امور مشتریان

سجاد ابویی اردکان​

دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

کارشناس طراحی بازی

ارشیا خوشحال

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و فرهنگ

وحید بیگی

دانش آموخته دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

ندا سلطان محمدی​

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه
دانشگاه تهران

سمیه ملک مکان​

دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه
دانشگاه تهران

فرشته محمدی​

دانش آموخته دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران