معرفی کتاب

با کتب مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

کتاب – تفکر یک استراتژیست

[av_textblock size=” font_color=” color=”] عنوان کتاب ( فارسی): تفکر یک استراتژیست عنوان کتاب (انگلیسی):  The

کتابخانه استراتژی

کتاب- ذهن کامل نو

عنوان کتاب ( فارسی):   ذهن کامل نو (گذار از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی) عنوان