معرفی مقاله

با مقالات مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

تفکر استراتژیک و تصمیم‌گیری
کتابخانه استراتژی

تفکر استراتژیک و تصمیم‌گیری

هدف مقاله تفکر استراتژیک و تصمیم‌گیری، بررسی مفاهیم مدیریت و روانشناختی در موضوع «تصمیم‌گیری استراتژیک» است.

کتابخانه استراتژی

تفکر درباره چگونه فکر کردن

در مقاله «تفکر در مورد چگونگی فکر کردن»، مجموعه‌ای جامع از مهارت‌های تفکر یا مهارت‌های شناختی مورد نیاز برای متخصصان، مدیران و مدیران اجرایی پیشنهاد داده شده تا این گروه از افراد بتوانند در اقتصاد دیجیتال موفق‌تر عمل کنند.

مدل دلتا
کتابخانه استراتژی

مدل دلتا: چارچوب جدید برای استراتژی

مدل دلتا در مقابل مدل پنج نیروی پورتر توسعه داده شده است. دلتا یک واژه یونانی است که به دنبال تحول و تغییر است.  فناوری جدید همراه با اینترنت شیوه­‌های مؤثر و نوینی جهت پیوند با مشتری و شرکتِ گسترده فراهم می‌کند، منابع جدیدی برای جهت­‌گیری استراتژیک گشوده که باید به طور مناسبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدل دلتا، کشف منابع جدید سودآوری
کتابخانه استراتژی

مدل دلتا، کشف منابع جدید سودآوری در اقتصاد شبکه‌ای

بر اساس مدل دلتا سازمان از سه طریق در بازار رقابت می‌کند یا از سه طریق مشتریان خود را جلب، راضی و حفظ می‌کند. ما از مثلث برای نشان دادن موقعیت‌های استراتژیک استفاده کرده‌ایم نه صرفا به دلیل سادگی به خاطر سپردن آن بلکه به این دلیل که دلتا را نشان می‌دهد که به معنای تحول است.

استراتژی
کتابخانه استراتژی

مدل دلتا: به سوی چارچوب یکپارچه برای استراتژی

مقاله «مدل دلتا: به سوی چارچوب یکپارچه برای استراتژی» به مقایسه سه چارچوب جایگاه رقابتی و دیدگاه منبع محور نسبت به سازمان که در طول دهه 1990 تکامل یافت و چارجوب مدل دلتا می پردازد.

منابع انسانی
کتابخانه استراتژی

پیکره‌­بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی: مدل و آزمون همراستایی درونی

هدف مقاله «پیکره‌­بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی: مدل و آزمون همراستایی درونی» تبیین بررسی ارتباط بین پیکره‌بندی‌های منابع انسانی با عملکرد سازمانی بر اساس مدل بگین (1992، 1993) است.

منابع انسانی
کتابخانه استراتژی

آیا همراستایی دوگانه شرط کافی برای موفقیت مدیریت منابع انسانی است؟

هدف نویسندگان مقاله «آیا همراستایی دوگانه شرط کافی برای موفقیت مدیریت منابع انسانی است؟» تبیین این موضوع است که چرا در بعضی موارد استراتژی‌های منابع انسانی که به طور سازگاری طراحی شده‌اند قادر به دسترسی به اهداف مورد انتظار نیستند.

خلاقیت زیر اسلحه
معرفی مقاله

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.