دوره های آموزشی راچونه

کارگاه‌ها

کارگاه‌های تخصصی 6 تفکر تینکآ با هدف آموزش استفاده درست از آموخته‌های سطح دانشی توسط اساتید مجرب تینکآ از طریق روش داده‌کاوی مسائل سازمانی و تلاش برای حل آن‌ها از طریق بکار بردن درست و به موقع تکنیک‌ها طراحی و به صورت کارگروهی در سازمان ها اجرا می‌شود. علاوه بر کارگاه‌های 6 تفکر، کارگاه‌های متنوع دیگری مانند تصویرسازی از دورنمای سازمان و مسترکلاس استراتژی و اسپرینت حل مسئله توسط گروه تینکآ در سازمان شما خواهد شد. در طراحی کارگاه‌های تینکآ مسائل سازمان تحلیل می‌شوند.