دوره های آموزشی راچونه

کارگاه‌ها

کارگاه های تخصصی 6تفکر تینکآ با هدف آموزش استفاده درست از آموخته های سطح دانشی توسط اساتید مجرب تینکآ از طریق روش داده کاوی مسائل سازمانی و تلاش برای حل آنها از طریق بکار بردن درست و به موقع تکنیک ها طراحی و به صورت کارگروهی در سازمان ها اجرا می گردد. علاوه بر کارگاه های 6تفکر کارگاه های متنوع دیگری مانند تصویرسازی از دورنمای سازمان و مسترکلاس استراتژی و اسپرینت حل مسئله توسط گروه تینکآ در سازمان شما برگزار می گردد. در طراحی کارگاه های تینکآ مسائل سازمان تحلیل می شوند.