دوره های آموزشی راچونه

دوره‌های مجازی

محتوای آموزشی ارائه شده در سطح دانشی به صورت آفلاین در اختیار فراگیران قرار داده می‌شود. این محتوا محدودیت اجرای زمانی و مکانی ندارد و فراگیران به دور از فضای خسته کننده کلاسی در هر زمان و مکان حتی با گوشی همراه خود می‌توانند مطالب آموزشی را فراگیرند. فراگیران پس از تماشای فیلم‌های ارائه استاد و حل تمرین با حضور در کلاس رفع اشکال و حل تمرین اشکالات شان را رفع می‌کنند. کلاس‌های حل تمرین به صورت آنلاین برگزار می گردد و سعی شده است تمرین‌ها طوری طراحی شوند که فضای تعاملی پویا بین استاد و فراگیران برقرار باشد.