قصه­ گویی اثربخش: تکنیک­ های استراتژیک روایت

عنوان مقاله ( فارسی): قصه­ گویی اثربخش: تکنیک­ های استراتژیک روایت عنوان مقاله (انگلیسی): Effective storytelling: strategic business narrative techniques  Denning, Stephen. “Effective storytelling: strategic business narrative techniques.” Strategy & Leadership 34, no. 1 (2006): 42-48. تلخیص: زری آبسالان خلاصه مقاله علی‌رغم تشویق گسترده شرکت ­ها و رهبران به استفاده از قصه ­گویی به ­عنوان ابزاری برای مدیریت […]

رقابت برای منابع؛ چگونگی خلق و ابقای استراتژی سودآور

عنوان مقاله ( فارسی): رقابت برای منابع؛ چگونگی خلق و ابقای استراتژی سودآور عنوان مقاله (انگلیسی):  ?Competing on resources ;How do you create an sustain profitable strategy  تلخیص: زری آبسالان سوال اصلی این مقاله این است که سازمان‌ها چگونه به موقعیت رقابتی برتر رسیده و آن را بقا می‌بخشند؟ به طور کلی دو دیدگاه در […]

تئوری زمینهHBDI و تکنولوژی مغز

عنوان مقاله ( فارسی): تئوری زمینه HBDI و تکنولوژی مغز عنوان مقاله (انگلیسی):  The theory behind the HBDI and whole brain technology تلخیص: زری آبسالان خلاصه مقاله: غلبه یا چیرگی داشتن برخی توانایی­ها می­تواند به صورت طبیعی یا ذاتی در انسان ریشه داشته باشد. اگرچه هر فرد بنا به تجربیات روزمره خود می ­تواند چشم، بازو، […]

استراتژی چیست؟

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی چیست؟ عنوان مقاله (انگلیسی):  What is strategy تلخیص: زری آبسالان خلاصه مقاله: این مقاله با هدف روشنگری از مفاهیم استراتژی قبلی پورتر نوشته شده است. پورتر در این مقاله به ارائه تعریفی روشن و شفاف از استراتژی می­پردازد، وی بدین منظور از مفاهیم پایه­ ای مانند زنجیره ارزش و سود […]

کتاب – هنر رزم – سون جو

عنوان کتاب ( فارسی): هنر رزم عنوان کتاب (انگلیسی): The art of war نام نویسنده: سون جو نام مترجم: نادر سعیدی ناشر :  قطره سال و دوره چاپ : چاپ نهم،1394 تلخیص : زری آبسالان برچسب­ها (Keywords): رزم، چین باستان، پیروزی بدون نبرد مروری بر کتاب: این کتاب از قدیمی­ترین متون استراتژی موجود است. افکار […]

کتاب – از خوب به عالی

عنوان کتاب ( فارسی): از خوب به عالی: چرا برخی از شرکت‌ها جهش می‌کنند … و سایرین نمی‌کنند. عنوان کتاب (انگلیسی): Good to great: why some companies make the leap… and others don’t. نام نویسنده: جیم کالینز نام مترجم: ناهید سپهرپور ناشر :  آوین سال و دوره چاپ : چاپ بیست ویکم، 1393 تلخیص : […]