نگاهی پویا به تاثیر فرهنگی : مطالعه مروری

عنوان مقاله ( فارسی): نگاهی پویا به تاثیر فرهنگی : مطالعه مروری   عنوان مقاله (انگلیسی):  A dynamic view of cultural influence: A review Donnel Briley, Robert S. Wyer Jr., En Li. “A dynamic view of cultural influence: A review.” Journal of Consumer Psychology, 2014: 557–571. تلخیص: شکوفه اسعدی   خلاصه مقاله: نگاه ایستا به فرهنگ […]

دام های اقیانوس قرمز

عنوان مقاله ( فارسی): دام­های اقیانوس قرمز عنوان مقاله (انگلیسی): Red Ocean Traps Kim, W. Chan, and Renee Mauborgne. 2015. Red Ocean Traps. HBR, March. تلخیص: سمیه ملک مکان خلاصه مقاله هاروارد بیزینس ریویو (مجله معتبر دنیای مدیریت) در شماره ­ای از مجله خود که در ماه­ مارس 2015 منتشر کرده مقاله ­ای را تحت عنوان”دام­ […]