کتاب – مدیریت استراتژیک (رهیافت ذینفعی)

عنوان کتاب ( فارسی): مدیریت استراتژیک (رهیافت ذینفعی) عنوان کتاب (انگلیسی): Strategic Management (A stakeholder approach) نام نویسنده: Edward Freeman نام مترجم: ـ ناشر :  Pitman سال و دوره چاپ : 1984 تلخیص : وحید بیگی مروری بر کتاب : فریمن معتقد است مدیرانی شایستگی‌های یک مدیر خوب را دارا هستند که از پس مدیریت […]

کتاب – اوج‌گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

عنوان کتاب ( فارسی): اوج‌گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته عنوان کتاب (انگلیسی):  Elevate: The Three Disciplines of Advanced Strategic Thinking نام نویسنده: ریچ هورواث نام مترجم: نادر سید کلالی و بابک وطن دوست ناشر : آریانا قلم سال و دوره چاپ : چاپ دوم، بهار 95 تلخیص : زهرا واحد مروری بر کتاب: […]