آیا گروه‌ها واقعاً تصمیم‌های بهتر و درست‌تری می‌گیرند؟

نویسنده: منصور شیرزاد

گروه‌ها برای انجام تکالیف بسیاری فراخوانده می‌شوند هر چیزی از نواختن موسیقی تا انجام اعمال جراحی؛ اما یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، تصمیم‌گیری است، ترکیب و یکپارچه کردن اطلاعات موجود به‌منظور انتخاب یک شیوه عمل از میان چند شیوه عمل احتمالی.

حکومت‌ها، شرکت‌های بزرگ، واحدهای ارتش، گروه‌های ورزشی و بسیاری از سازمان‌های دیگر، تصمیم‌های کلیدی خود را به گروه‌ها واگذار می‌کنند. چرا؟

اگرچه عوامل زیادی در این مورد نقش دارند، ولی مهم‌ترین عامل ظاهراً ازاین‌قرار است: بیشتر مردم معتقدند که گروه‌ها معمولاً به تصمیم‌های بهتری می‌رسند تا افراد. هر چه باشد، گروه‌ها می‌توانند تخصص‌های اعضای خود را روی‌هم بریزند و از تصمیم‌های افراطی اجتناب کنند.

آیا چنین باورهایی درست است؟

آیا گروه‌ها واقعاً تصمیم‌های بهتر و درست‌تری می‌گیرند تا افراد؟

در تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش، روان شناسان اجتماعی روی سه موضوع متمرکزشده‌اند:

1-گروه‌ها در عمل چگونه تصمیم‌های خود را می‌گیرند و به‌اتفاق نظر می‌رسند؟

2-آیا تصمیم‌هایی که به‌وسیله گروه‌ها گرفته می‌شود با تصمیم‌هایی که افراد می‌گیرند متفاوت هستند؟

3- چه چیزی این واقعیت را که گاهی گروه‌ها تصمیم‌هایی واقعاً فاجعه‌بار می‌گیرند، توجیه می‌کند، تصمیم‌هایی آن‌چنان بد که به‌دشواری می‌توان باور کرد که اصولاً چنین تصمیم‌هایی گرفته‌شده‌اند.

برگرفته از http://mshirzad.ir/?p=296

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.