دوره های آموزشی راچونه

پکیج

دوره جامع یادگیری تفکر تینکآ، برنامه‌ای تخصصی برای ارتقای شش مهارت تفکر مدیران سطوح مختلف سازمان است. تینکآ برای آموزش تفکرهای ششگانه در سازمان سه مدل به نام های، اکونومی،توربو و اسپورت ارائه می نماید. محتوای دوره ها متناسب با نیاز سازمان قابل تغییر است ولی شیوه ی آموزشی انتخاب شده در راستای اهداف مورد نظر آموزشی در نظر گرفته شده است.