معرفی مقاله

با مقالات مهم حوزه مدیریت آشنا شوید.

کتابخانه استراتژی

هنر نصیحت کردن و شنیدن

عنوان مقاله (فارسی): هنر نصیحت کردن و شنیدن  عنوان مقاله (انگلیسی): The Art of Giving

کتابخانه استراتژی

استراتژی چیست؟

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی چیست؟ عنوان مقاله (انگلیسی):  What is strategy تلخیص: زری آبسالان