عکس تست اتاق فرار-1

برگزاری تست اتاق فرار تفکر تحلیلی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و عملکرد راچونه، در راستای اجرای برنامه جامع یادگیری تفکر (تینکآ)، تست اتاق فرار تفکر تحلیلی را در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار کرد. اتاق فرار تفکر، شیوه ای نوین در برنامه جامع تینکآ است که طی آن شرکت کنندگان، ضمن آموزش تکنیک‌های تفکر در عمل و در قالب کار گروهی و با استفاده از روش‌های بازی‌وار‌سازی به تمرین این تکنیک‌ها می‌پردازند که نتیجه آن یادگیری عمیق در حین شرکت در بازی خواهد بود. نسخه اولیه اتاق فرار تفکر تحلیلی با مشارکت هفت نفر اجرا و ارزیابی شد. شرکت‌کنندگان در این اتاق فرار، با تحلیل معماها و پازل‌های تعریف شده و با استفاده مناسب از تکنیک‌های تفکر تحلیلی موفق به فرار شدند. سرویس اتاق فرار تفکر به عنوان یکی از خدمات نوین برنامه جامع تینکآ به صورت شخصی‌سازی شده متناسب با ماهیت کار و مسائل سازمان‌ها و شرکت‍‌های متقاضی قابل طراحی و اجراست.

لطفا این خبر بعد از مطالعه سوزانده شود 😊

گالری تصاویر

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.