تشکیل تیم

جمعی از دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر محمد ابویی اردکان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تیمی را تشکیل داده اند تا موضوعات مرتبط با تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار دهند. سایت راچونه نیز با هدف ارائه همین مطالب به طیف وسیع تری از مخاطبین شامل دانشجویان، پژوهشگران و مدیران سازمان ها در تاریخ… راه اندازی شد.

موضوعات این سایت در چند دسته مدرسه استراتژی، آموزش و پژوهش ارائه شده که به تدریج تکمیل و به روز رسانی خواهد شد. در گام اول، در بخش مدرسه استراتژی سعی بر آن است که مقالات و کتب مطرح در حوزه تفکر استراتژیک و مدیریت استراتژیک معرفی و خلاصه ای از آنها به مخاطبین ارائه گردد. در بخش آموزش، آموزش هایی که این گروه با توجه به نوع موضوع به شیوه های خاص طراحی کرده اند، عرضه می گردد. در نهایت در بخش پژوهش، طرح های پژوهشی و پروژه هایی که با حمایت این گروه انجام خواهد شد، تشریح می شود. شایان ذکر است که آنچه ذکر شد تنها گامی آغازین برای مسیر این گروه بوده و تلاش و همتی متعالی را جهت تحقق هدف اصلی خود که همان معنای راچونه یعنی “راهی به سمت بلندی” است به پشتوانه دارد.

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.