کتاب – مدیریت کوروش بزرگ

به نام خدا

عنوان کتاب ( فارسی): مدیریت کوروش بزرگ

عنوان کتاب (انگلیسی):   CYRUS The Great: The Arts of Leadership and War

نام نویسنده: گزنفنون (ویرایش لاری هدریک)

نام مترجم: محمد ابراهیم محبوب

ناشر : فرا (ناشر مدیریت فردا)

سال و دوره چاپ : چاپ ششم، بهار 1389

تلخیص : ندا سلطان محمدی

برچسب­ها (Keywords): رهبری، رهبری آرمانی Leadership) ( Visionary، کوروش کبیر، ایران باستان

مروری بر کتاب:

این کتاب نخستین و هنوز بهترین کتاب در زمینه رهبری است (پیتر دراکر)

این کتاب برگرفته از تاریخ گزنفون است که توسط لاری هدریک ویرایش شده است. محور اصلی کتاب داستان‏هایی درباره سبک رهبری کوروش پادشاه هخامنشی است. این کتاب در 9 فصل به شرح ذیل تنظیم شده است:

 1. تولد یک رویا
 2. درس های رهبری
 3. راهبرد آغازین
 4. نخستین دستاورد
 5. هم پیمانی: رمز پیروزی
 6. راهبرد اصلی: پیوند دل‏ها، یکپارچگی نیروها
 7. مدیریت اطلاعات
 8. بر بال پیروزی
 9. هم‏سویی با نظام هستی

سرتاسر کتاب با بیان جملاتی قابل استفاده در سازمان‏های امروزی، سبک رهبری کوروش را به تصویر می‏کشد. نمونه ای از این جملات عبارتند از:

 • سربازی که فرصت تفکر نداشته باشد همواره سرباز خواهد ماند.
 • بردگی شایسته انسان نیست. آزادی، سربلندی و بی نیازی سه خواسته بزرگ انسان است، خواه پادشاه، خواه برده.
 • من با کوشش خود گیتی را چنان که می‏خواستم سامان دادم؛ نه به زور بازو، به نیروی خرد.
 • کوشش من این بود که با کم‏ترین هزینه بیش‏ترین دستاورد را داشته باشیم.

با ایزد پیمان بسته بودم در امپراتوری پارس ستم و دروغ نباشد.

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.