کتاب- ذهن کامل نو

عنوان کتاب ( فارسی):   ذهن کامل نو (گذار از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی)

عنوان کتاب (انگلیسی):  The Whole New Mind (Moving From The Information Age to The Conceptual Age)

نام نویسنده: دنیل هی پینک (Daniel H. Pink)

نام مترجم: رضا امیررحیمی

ناشر : انتشارات کندو کاو

سال و دوره چاپ :  چاپ دوم تابستان 1390

تلخیص : ندا سلطان محمدی

برچسب­ها(Keywords): اندیشه، تفکر خلاق، مغز راست، مغز چپ، مفهوم بالا، حس بالا

مروری بر کتاب : نویسنده کتاب معتقد است دنیا در هر عصری به انسان‏هایی با تفکر متفاوت نیاز دارد. گذار از عصر اطلاعاتی ( بر مبنای قابلیت‏های منطقی، خطی و شبکه‏های کامپیوتری) به عصر مفهومی (بر مبنای قابلیت‏های خلاقانه، همدلانه و تصویر کلی‏سازانه)  به یک ذهن کامل نو نیاز دارد؛ ذهنی که نیمکره راست غیرخطی، شهودی و کل‏گرا بر آن غالب است نه نیمکره چپ ترتیبی، منطقی و تحلیلی. این کتاب برای کسانی که می‏خواهند در عصر مفهومی موفق شوند نگاشته شده است. ده فصل تشکیل دهنده این کتاب عبارتند از:

  1. ظهور مغز راست
  2. فراوانی، آسیا و خودکاری
  3. مفهوم بالا، حس بالا
  4. طراحی
  5. داستان
  6. همنوایی
  7. همدلی
  8. بازی
  9. معنا
  10. پایان سخن

فصل‏های طراحی، داستان، همنوایی، همدلی، بازی و معنا؛ شش استعداد ذاتی یا حواس شش گانه هستند که به عقیده پینگ موفقیت حرفه‏ای و رضایت فردی به صورت فزاینده‏ای وابسته به آنها است.

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.