کتاب- ذهن کامل نو

عنوان کتاب ( فارسی):   ذهن کامل نو (گذار از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی)

عنوان کتاب (انگلیسی):  The Whole New Mind (Moving From The Information Age to The Conceptual Age)

نام نویسنده: دنیل هی پینک (Daniel H. Pink)

نام مترجم: رضا امیررحیمی

ناشر : انتشارات کندو کاو

سال و دوره چاپ :  چاپ دوم تابستان 1390

تلخیص : ندا سلطان محمدی

برچسب­ها(Keywords): اندیشه، تفکر خلاق، مغز راست، مغز چپ، مفهوم بالا، حس بالا

مروری بر کتاب : نویسنده کتاب معتقد است دنیا در هر عصری به انسان‏هایی با تفکر متفاوت نیاز دارد. گذار از عصر اطلاعاتی ( بر مبنای قابلیت‏های منطقی، خطی و شبکه‏های کامپیوتری) به عصر مفهومی (بر مبنای قابلیت‏های خلاقانه، همدلانه و تصویر کلی‏سازانه)  به یک ذهن کامل نو نیاز دارد؛ ذهنی که نیمکره راست غیرخطی، شهودی و کل‏گرا بر آن غالب است نه نیمکره چپ ترتیبی، منطقی و تحلیلی. این کتاب برای کسانی که می‏خواهند در عصر مفهومی موفق شوند نگاشته شده است. ده فصل تشکیل دهنده این کتاب عبارتند از:

  1. ظهور مغز راست
  2. فراوانی، آسیا و خودکاری
  3. مفهوم بالا، حس بالا
  4. طراحی
  5. داستان
  6. همنوایی
  7. همدلی
  8. بازی
  9. معنا
  10. پایان سخن

فصل‏های طراحی، داستان، همنوایی، همدلی، بازی و معنا؛ شش استعداد ذاتی یا حواس شش گانه هستند که به عقیده پینگ موفقیت حرفه‏ای و رضایت فردی به صورت فزاینده‏ای وابسته به آنها است.

این پست را منتشر کنید

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

پست‌های دیگر