سبد خرید 0

وبلاگ

مقاله – بررسی پویایی مدل ذهنی تیم در طول اجرای تغییر و تحول استراتژیک در سازمان های خدمات حرفه ای از دیدگاه معنابخشی

عنوان مقاله ( فارسی): بررسی پویایی مدل ذهنی تیم در طول اجرای تغییر و تحول استراتژیک در سازمان های خدمات حرفه ای از دیدگاه معنابخشی

عنوان مقاله (انگلیسی):
Exploring team mental model dynamics during strategic change implementation in professional service organizations. A Sensemaking perspective

Alain Guiette, Koen Vandenbempt. “Exploring team mental model dynamics during strategic change implementation in professional service organizations . A sensemaking perspective.” European Management Journal, 2013: 728-744.

برچسب (Keywords):
Team mental models, Organizational cognition, Sensemaking, Strategic change, Professional service organizations, Qualitative case research

تلخیص: شکوفه اسعدی

خلاصه مقاله:

سوال یا سوالات اصلی: چه عواملی تعیین کننده پویایی مدل ذهنی تیم در طی فرآیند پیاده سازی تغییرات استراتژی از زاویه معنابخشی گیرنده تغییرات هستند؟ در این مقاله هدف شناخت بهتر پویایی مدل ذهنی تیم در شرایط پیاده سازی تغییر استراتژی است. برای این منظور زاویه گیرنده تغییر در نظر گرفته شده است تا عوامل برجسته پویایی مدل ذهنی تیم بررسی شود. در اصل در این مقاله هدف شناسایی عوامل خرد موثر بر شکل گیری درک جمعی و مدل ذهنی جمعی در شرایط تغییر استراتژیک است.
مبانی نظری: بحث تغییر یا چرخش شناختی در مدیریت استراتژیک به ویژه در مواقف تغییر استراتژی بحث جدیدی نیست اما این موضوع عمدتا در سطح فردی بررسی شده است. به عبارت دیگر در غالب پژوهش ها سوال این بوده که یک فرد به طور مثال مدیر عامل یا مدیران سازمان چگونه در اثر تغییر استراتژی به درک و شناخت جدیدی می رسند و یا باید برسند تا کارایی و اثربخشی استراتژی جدید تضمین شود اما موضوع دیگری نیز که بسیار حائز اهمیت است این است که چگونه این شناخت فردی در یک سطح جمعی تجمیع می شود. مدل ذهنی تیم به عنوان فهم مشترک سازمان یافته و بازنمایی ذهنی از دانش درباره المان های کلیدی محیط تیم تعریف می شود.
روش پژوهش: روش تحقیق مقاله مطالعه موردی اکتشافی در یک شرکت ارائه کننده خدمات است. روش جمع آوری داده در این مقاله مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با انتهای باز است که در برگزار شده است.
نتیجه گیری: پنج عامل شناسایی شده عبارتند از: انسجام میان جنبه های ظاهری و عملکردی روال جاری سازمانی، تسلط گفتمان سازمانی، ابهام در انتظارات، تغییر در هویت سازمانی، فهم متقابل میان دنیاهای فکری دپارتمان ها مختلف. این پنج مولفه نیازمند توجه مدیریت است تا دچار اینرسی سازمانی نشوند.
مدل ذهنی تیم در وهله اول به روتین ها و انتظارات و در وهله بعدی به گفتمان سازمانی، هویت سازمانی و فهم متقابل گره خورده است و از این عوامل تاثیر می پذیرد.
از منظر فرآیندی، تغییر در استراتژی ها موجب تغییر در روتین ها و انتظارات گشته و تغییر این دو به نوبه خود به تغییر در مدل ذهنی تیم می انجامد. همچنین فرآیند معنا بخشی نیز بیش از آنکه از عوامل شناختی تاثیر پذیرد از عوامل عاطفی نظیر هویت و گفتمان و فهم متقابل تاثیر می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://rachoone.ir/?p=483