تله­ های پنهان در تصمیم­ گیری

عنوان مقاله (فارسی): تله­ های پنهان در تصمیم­ گیری

عنوان مقاله (انگلیسی): The Hidden Traps in Decision Making

JOHN S. HAMMOND, RALPH L. KEENEY, AND HOWARD RAIFFA. 2006. The Hidden Traps in Decision Making. Harvard Business Review.

 تلخیص : ندا سلطان محمدی

خلاصه مقاله:

این مقاله ضمن بیان اهمیت تصمیم‏ گیری در سازمان و تأثیر تصمیم‏ گیری ‏های بد بر عملکرد سازمان، این پرسش را مطرح می‏کند که تصمیم ‏گیری‏های بد در سازمان از کجا ناشی می‏شوند؟ ‌ ‌در بسیاری‌ از موارد می‌توان‌ علل این تصمیم‏ گیری ‏ها را در فرایند تصمیم‌گیری‌ جستجو‌ کرد:

 • گزینه‌ها به‌روشنی‌ تعریف‌نشده‌اند
 • اطلاعات‌ صحیح‌ جمع‌آوری‌ نشده‌ است
 • هزینه‌ها و مزایا به‌درستی‌ سنجیده‌ نشده‌اند

اما گاهی‌ اوقات‌ ریشه‌ اشتباه‌ نه‌ در فرایند تصمیم‌گیری‌ بلکه‌ در اندیشه تصمیم‌گیرنده‌ است. جان هاموند، رالف کنی و هووارد رافا، هشت تله فیزیولوژیکی در اندیشه تصمیم ‏گیرنده را که روی تصمیم‏ گیری ‏های تجاری اثر سوء می‏گذارند به شرح زیر معرفی می‏کنند:

 1. تله لنگر شدن[1]: سبب می‏شود تا تصمیم‏ گیرنده وزن نامناسبی برای اولین اطلاعات خود دریافت کند. اطلاعات، تخمین ‏ها و ادراکات اولیه از تفکرات و قضاوت‏های بعدی جلوگیری به عمل می ‏آورند.
 2. تله وضع موجود[2]: دام‌ وضعیت‌ موجود در عمق‌ وضعیت‌ روانی‌ تصمیم‏ گیرنده ریشه‌ دارد یعنی‌ در تمایل‌ برای‌ حفظ‌ شخص‌ از صدمه. این تله تصمیم‏ گیرنده را به سمت حفظ وضعیت جاری سوق می‏دهد حتی زمانی که گزینه‏ های بهتری وجود دارد.
 3. تله هزینه کاسته شده[3]: باعث می‏شود که تصمیم‏ گیرنده تصمیم‏های گذشته را تصدیق کند، حتی اگر آن تصمیم ‏ها معتبر نباشند.
 4. تله تأیید شواهد[4]: منجر می‌شود که تصمیم‏ گیرنده به دنبال اطلاعاتی باشد که تمایلات قبلی را پشتیبانی کند.
 5. تله قالب‏بندی[5]: زمانی که تصمیم‏ گیرنده یک مسئله را اشتباه تعریف می‏کند اتفاق می‏افتد و منجر می‏شود کل فرایند تصمیم‏ گیری از پایه دچار مشکل شود.
 6. تله اطمینان بیش‌ازحد[6]: سبب می‌شود که تصمیم‏ گیرنده در دقت پیشگویی خود اغراق کند.
 7. تله احتیاط[7]: سبب می‏شود زمانی که تصمیم‏ گیرنده حوادث غیرقطعی را تخمین می‌زند بیش‌ازاندازه محتاط باشد.
 8. تله قابلیت فراخوانی[8]: سبب می‏شود که تصمیم‏ گیرنده وزن زیادی به حوادث جدید و قابل‌توجه بدهد.

[1] anchoring

[2] status – quo

[3] sunk-cost

[4] confirming evidence

[5] framing

[6] overconfidence

[7] prudence

[8] recallability

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.