سبد خرید 0

وبلاگ

تفکر استراتژیک: آیا رهبری، حلقه گمشده است؟ یک مطالعه اکتشافی

عنوان مقاله (فارسی): تفکر استراتژیک: آیا رهبری، حلقه گمشده است؟ یک مطالعه اکتشافی

عنوان مقاله (انگلیسی): Strategic Thinking: Is Leadership the missing link An Exploratory Study

Amitabh, Manu,and Manu, Manu. 2007. Strategic Thinking: Is Leadership the missing link An Exploratory Study. Financial Times Handbook of Management, 3rd edition. Delhi: Pearson Power. p 39

تلخیص: فرشته محمدی

خلاصه مقاله:

خلاصه‌ای از مبانی نظری

نویسندگان معتقدند پدیده رهبری ممکن است چهارچوبی برای مدل‌سازی و توسعه تفکر استراتژیک ارائه دهد و توسعه رهبری می‌تواند بهترین راه برای توسعه تفکر استراتژیک در سازمان باشد. به نظر ایشان چالش اصلی در زمینه تفکر استراتژیک نهادینه ساختن ساختارها و فرایندهایی است که تفکر استراتژیک را در تمام سطوح سازمان تشویق نماید و مشکل اصلی در این زمینه این است که ساختار و فرایند تفکر استراتژیک تا حد زیادی ناشناخته است.

سوال‌ها و یا فرضیه‌های تحقیق

مفهوم تفکر استراتژیک است هنوز هم به دلایلی نظیر مشکلات در بهره‌برداری، پیچیدگی‌های قسمت راست و چپ مغز و همچنین به دلیل پیچیدگی‌های دیدگاه‌های متفاوت نسبت به آن در مدیریت استراتژیک، یک مفهوم انتزاعی است هدف این مقاله، بر اساس یک تحقیق اکتشافی، این است تا نشان دهد که پدیده رهبری ممکن است پاسخی برای مدل‌سازی و توسعه تفکر استراتژیک ارائه نماید.

روش تحقیق

این مطالعه شامل سه مرحله است:

  • بر اساس نتایج حاصل از بحث و تبادل‌نظر در گروه کانونی در خصوص ویژگی‌های یک متفکر استراتژیک، پرسشنامه اولیه تدوین شد.
  • در تحقیقی با مقیاس کوچک،67 نفر از افرادی شامل مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران میانی، مشاوران و متخصصان مدیریت به پرسشنامه حاصل از مرحله اول پژوهش پاسخ می‌دهند.
  • نهایتاً با تحلیل عاملی شش ویژگی برای متفکران استراتژیک شناسایی‌شده است.

یافته‌ها و نتایج

  • بر اساس نتایج تحقیق، شش ویژگی برای متفکران استراتژیک عبارت است از:
  1. A Strategic Thinker is a Good Leader
  2. A Strategic Thinker visualizes long term future scenarios
  3. A Strategic Thinker forms broad strategy and allows specifics to emerge with
  4. A Strategic Thinker looks for environmental cues to develop “what ought to be”
  5. A Strategic Thinker identifies patterns based on intuitive thinking
  6. A Strategic Thinker re-writes rules of competition

Strategic Thinking Is Leadership the missing link An Exploratory Study تفکر استراتژیک، رهبری، مقاله،

دیدگاهتان را بنویسید

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

کتاب مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

کتاب مدیریت استراتژیک اثر فرد آر. دیوید یکی از کتاب‌های پرفروش و محبوب در حوزه مدیریت استراتژیک است.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://rachoone.ir/?p=1249