استراتژی و سازمان یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل گیری استراتژی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی و سازمان­ یادگیرنده: یک مدل تکاملی برای شکل­ گیری استراتژی           

عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy

Kenny, John. 2006. Strategy and the learning organization: a maturity model for the formation of strategy. The Learning Organization. 13(4): 353-368.

تلخیص: فاطمه حقیقت

خلاصه مقاله:

هدف: توسعه يک مدل نظري براي تغيير استراتژيک که بین يادگيري در یک سازمان و فرآيند استراتژيک پیوند برقرار کند.

طراحي/ روش ­شناسی/ رويکرد: این مدل براساس مرور متون و ادبیاتی توسعه یافت که زمینه­ های مختلفی نظیر مدیریت، برنامه ­ریزی استراتژیک، روانشناسي يادگيري و يادگيري سازماني را پوشش می ­داد.

در اين مقاله، فرآيند شکل ­گیری و اجراي استراتژی در یک سازمان به‌صورت انتقادی بررسی‌شده و سپس پیوندهای بين يادگيري و استراتژي به‌ویژه در ارتباط با نوآوري و تغييرات بنیادین استراتژيک مورد بررسی قرار گرفتند.

نتايج: میزان مشابهت­ های یافت شده در لایه­ های مختلف ادبیات موضوعی حاکی از یک اصل کلی است که توسعه استراتژي پیوند نزدیکی با یادگیری دارد. اين مقاله ارائه مي­کند که درصورتی‌که يک فعاليت استراتژيک هدفمند به‌خوبی طراحی‌شده باشد، به توسعه فرهنگ يادگيري سازمانی کمک خواهد کرد. ازآنجایی‌که فرآيند برنامه­ريزي استراتژيک عموماً موردپذیرش همه بخش­ های اقتصادی است، این پتانسیل را دارد که ابزار مؤثری را برای هدایت منابع در جهت تحقق یادگیری مطلوب در سازمان و در راستای تداوم بلندمدت آن ارائه دهد.

ابتکار/ ارزش: اين مقاله، يک مدل نظري را در خصوص شکل­ گيري استراتژي توسعه مي­دهد که “مدل تکاملي براي شکل­ گيري استراتژي” ناميده شده است. این مدل توصیف‌کننده زنجیر توسعه برای استراتژی بر مبنای کاربرد رویکردهای مناسب استراتژیک است که با رویکردهای یادگیری مناسب و ملاحظت نقش ­های مدیریت و کارکنان در فرآیند تغییر در ارتباط است.

 

این پست را منتشر کنید

پست‌های دیگر

پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان کتاب «5 فرمان برای تفکر استراتژیک» کوشیده‌اند به مدیران سازمان‌ها کمک کنند با نگاهی متفاوت به مدیریت استراتژیک، زوایای ناشناخته‌ کسب‌وکار را کشف کنند.

خلاقیت زیر اسلحه

خلاقیت زیر اسلحه

مقاله «خلاقیت زیر اسلحه» به بررسی این نکته می‌پردازد که آیا تفکر خلاق در اعضای یک سازمان در شرایط پر فشار تقویت می‌شود یا نه.