کتابخانه

کتابخانه استراتژی با هدف ارتقا دانش و مهارت در زمینه استراتژی، تفکر و پژوهشگری محتواهای آموزشی متنوعی را برای استفاده اساتید، دانشجویان، سازمان ها، مدیران، صاحبان کسب و کار و پژوهشگران سازمانی ارایه می کند. مخاطبان مختلف می توانند با رویکردهای متفاوت و دلایل متعددی از محتوای آموزشی و تخصصی آکادمی بهره ببرند.
در این قسمت خلاصه کتاب های با موضوعات مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

در این قسمت خلاصه مقالاتی با موضوعات مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

در این قسمت ویدئوهای مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

در این قسمت خلاصه جستارهایی با موضوعات مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

جدیدترین مطالب

نوپای ناب
کتابخانه استراتژی

نوپای ناب

کتاب نوپای ناب به بررسی فرهنگ سازمانی و توانمندسازی انسان‌ها در سازمان‌ها با رویکردی نوین می‌پردازد.
مشاهده کامل »
بازی بُرد
کتابخانه استراتژی

بازی بُرد

کتاب بازی بُرد یک راهنمای جامع برای توسعه استراتژی‌های موفقیت آمیز در تجارت و صنعت است.
مشاهده کامل »