کتابخانه

کتابخانه استراتژی با هدف ارتقا دانش و مهارت در زمینه استراتژی، تفکر و پژوهشگری محتواهای آموزشی متنوعی را برای استفاده اساتید، دانشجویان، سازمان ها، مدیران، صاحبان کسب و کار و پژوهشگران سازمانی ارایه می کند. مخاطبان مختلف می توانند با رویکردهای متفاوت و دلایل متعددی از محتوای آموزشی و تخصصی آکادمی بهره ببرند.
در این قسمت خلاصه کتاب های با موضوعات مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

در این قسمت خلاصه مقالاتی با موضوعات مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

در این قسمت ویدئوهای مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

در این قسمت خلاصه جستارهایی با موضوعات مرتبط با استراتژی قرار داده خواهد شد.

جدیدترین مطالب

تفکر، سریع و کند
کتابخانه استراتژی

تفکر، سریع و کند

نویسنده در صدد است یک تفکر رایج را زیر سوال ببرد. در پی پاسخ به این سوال است: «آیا انسان موجودی عقلانی است؟»
مشاهده کامل »