رویدادها و اخبار

رویدادها

دیدنی ها

سخنرانی دکتر محمد ابویی اردکان در کنفرانس مدیریت منابع انسانی- بخش دوم

https://rachoone.ir/wp-content/uploads/2021/04/Part2.2-1.m4v چارچوب جامع اسلوب های تفکر برای مدیریت در سازمان های امروزین عنوان سخنرانی دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بنیانگذار

مشاهده کامل »
دیدنی ها

سخنرانی دکتر محمد ابویی اردکان در کنفرانس مدیریت منابع انسانی- بخش اول

https://rachoone.ir/wp-content/uploads/2021/04/part1.1.m4v چارچوب جامع اسلوب های تفکر برای مدیریت در سازمان های امروزین عنوان سخنرانی دکتر محمد ابویی اردکان، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و بنیانگذار

مشاهده کامل »

گفتگوها

به زودی...