لوگو-برای-بک-تیره
عکس برای شروع

اسپورتیکآ

اسپورتیکآ یک برنامه جامع سلامت و نیک‌زیستی سازمانی است که با استفاده از آن قادر خواهید بود خدمات مشاوره تندرستی، برنامه‌های تمرینی و تغذیه‌ای، تمرینات اصلاحی و توانبخشی را از متخصصان باسابقه علوم ورزشی دریافت کنید.

ویژگی متمایز اسپورتیکآ این است بر اساس شرایط ویژه هر سازمان و وضعیت تندرستی اعضای آن، به ارائه پیشنهاد‌های نیک‌زیستی و تندرستی می‌پردازد.

چرا اسپورتیکآ؟

اسپورتیکآ دریچه جدیدی از تندرستی را به روی شما باز می‌کند. متخصصان ما در اسپورتیکآ، با در نظر گرفتن شرایط محیطی هر سازمان، برنامه‌های متفاوتی را در حوزه تندرستی طراحی و ارائه می‌کنند.

اجرای این برنامه‌ها در نهایت منجر به ارتقای سطح مشارکت کارکنان، اصلاح ساختار و فرایندهای سازمانی، تغییر نقش نیک‌زیستی مدیران و همچنین ارتقای سطح رضایت و تعهد کارکنان می‌شود.

عکس برای قسمت دوم

خدماتی که از اسپورتیکآ دریافت می‌کنید

عکس برای انتها

تیم اسپورتیکآ

روزبه امیری

روزبه امیری

مدیر برنامه اسپورتیکآ

دانش‌آموخته دوره دکتری علوم ورزشی

دانشگاه تهران

محمدحسن خودکاران

مدیر آموزش اسپورتیکآ

دکتری فیزیولوژی از دانشگاه ورزش جوانان و توریسم دانشگاه مسکو

محمدجواد مرادی

مدیر اجرایی اسپورتیکآ

دانشجوی دوره دکتری علوم ورزشی