ساختن، خرید یا اتحاد: فراتحلیلی بر نظریه هزینه مبادله

عنوان مقاله ( فارسی): ساختن، خرید یا اتحاد: فراتحلیلی بر نظریه هزینه مبادله عنوان مقاله (انگلیسی): Make, Buy, or Ally: A Transaction Cost Theory Meta-Analysis. Geyskens, Inge, Jan-Benedict EM Steenkamp, and Nirmalya Kumar. “Make, buy, or ally: A transaction cost theory meta-analysis.” Academy of management journal 49, no. 3 (2006): 519-543. خلاصه مقاله : هزینه […]