دام های اقیانوس قرمز

عنوان مقاله ( فارسی): دام­های اقیانوس قرمز عنوان مقاله (انگلیسی): Red Ocean Traps Kim, W. Chan, and Renee Mauborgne. 2015. Red Ocean Traps. HBR, March. تلخیص: سمیه ملک مکان خلاصه مقاله هاروارد بیزینس ریویو (مجله معتبر دنیای مدیریت) در شماره ­ای از مجله خود که در ماه­ مارس 2015 منتشر کرده مقاله ­ای را تحت عنوان”دام­ […]