پژوهُد برگزار می‌کند

دوره تعاملی

رفتار حرفه‌ای در مصاحبه دکتری
‍‌

 مصاحبه دکتری

(ثبت‌نام این دوره به پایان رسیده است…)

 

در دو هفته پیش رو برای مصاحبه‌های دکتری در دانشگاه‌های مختلف، نفرات برتر گرایش مد نظر خود را کنار خود داشته باشید.

یوسف کاکاوند دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران
علیرضا اسدزاده دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
محمد امین فخیمی دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری دانشگاه تهران
سعید قنبری دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
علی روستا دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

تذکر: این دوره در راستای مقوله شایسته‌سالاری و کمک به داوطلبان برای ارائه حداکثر پتانسیل خود در مصاحبه‌ها و در یک محیط اخلاقی و با اصول ساده و به دور از هر گونه اطلاعات خاص و پنهانی برگزار می‌گردد.

نحوه برگزاری: ارتباط دو طرفه. متقاضیان در مسیر آمادگی برای مصاحبه‌ها از پشتیبانی نفر برتر رشته خود برخوردار خواهند بود. محورهای مورد نظر:

  • ارائه اطلاعات در خصوص نحوه امتیازدهی مدارک در مصاحبه دکتری
  • پیشنهادات جهت نحوه ارائه مدارک و سوابق پژوهشی
  • نکات در مورد منابع اصلی هر رشته.
  • ارائه شناخت از دیدگاه دانشگاه‌های مختلف و بعضا موارد مد نظر اساتید تاثیرگذار
  • مدرک زبان و سطح مهارت زبان انگلیسی مورد نیاز در جلسه مصاحبه
  • شناخت کلی در مورد اکوسیستم هر رشته و جایگاه حدودی هر دانشگاه در این اکوسیستم.
  • نکات کلی در مورد سطح مورد نیاز روش تحقیق
  • اشاره‌ای به سوالات تخصصی مربوط به هر گرایش در مصاحبه شفاهی.
  • معرفی مجلات برتر رشته مد نظر

ثبت‌نام در این دوره به پایان رسیده است. در صورت نیاز به شرکت در این دوره می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های 02186093406 و 09368030201 مطرح کنید.