مشاوره و پژوهش راچونه

آینده اتفاق نخواهد افتاد، اگر فقط کسی آرزوی آن را داشته باشد. «پیتر دراکر»

مشاوره و پژوهش

خلق تصویر آینده، برنامه‏‌ریزی و تلاش برای رسیدن به آن شالوده اصلی ایجاد یا تعالی یک کسب‌وکار موفق است. آگاهی از دانش روز مدیریت و استفاده از تجربه‌های گذشته، پیمودن این مسیر را لذت‌بخش‌‏تر خواهد کرد.

گروه راچونه با اتکا به دانش تخصصی، اهتمام اعضای گروه و تجربه فعالیت‏‌های گذشته، خدمات مرتبط (پژوهش، مشاوره و اجرا) با حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد را به مدیران و سازمان‏‌های مختلف ارائه می‌کند.‌

Moshavere مشاوره

به زودی...