5 پرسش استراتژی که هر رهبری باید برای پاسخ به آنها وقت بگذارد

عنوان مقاله (فارسی): 5 پرسش استراتژی که هر رهبری باید برای پاسخ به آنها وقت بگذارد عنوان مقاله (انگلیسی): 5 Strategy Questions Every Leader Should Make Time For Vermeulen, Freek. 2015. “5 Strategy Questions Every Leader Should Make Time For.” Harvard Business Review, https://hbr.org/2015/09/5-strategy-questions-every-leader-should-make-time-for تلخیص: مطهره بک زاده خلاصه مقاله: آیا تابه‌حال به این نکته توجه کرده […]