رهبری از طریق تفکر استراتژیک؛ چهار راه که رهبران موثر از طریق آن به کسب بینش، راهبری تغییر، و کسب نتایج نائل می‎شوند

عنوان کتاب ( فارسی): رهبری از طریق تفکر استراتژیک؛ چهار راه که رهبران موثر از طریق آن  به کسب بینش، راهبری تغییر، و کسب نتایج نائل میشوند

عنوان کتاب (انگلیسی):    

Leading with Strategic Thinking;

Four Ways Effective Leaders Gain Insight, Drive Change, and Get Results

نام نویسندگان: Aaron K. Olson & Keith Simerson

نام مترجم: –

ناشر : Wiley 

سال و دوره چاپ : 2015

تلخیص: سارا جانه

مروری بر کتاب:

تاکنون کتاب‎های زیادی با محوریت “تفکر استراتژیک” و همین‎طور “رهبری” در سازمان به رشته تحریر درآمده است. اما تعداد کتاب‎هایی که به شیوه‎ای اثربخش هر دو این موضوعات را در قالب یک راهنمای عملی به رهبران (در جهت ارتقاء تفکر استراتژیک در سازمان‎شان) عرضه کند، بسیار اندک است. کتاب پیش رو چنین شکافی را با تمرکز بر اقدامات عملی پر می‎کند. اولسون و سیمرسون در این کتاب به ارائه تعریفی دوباره از استراتژی پرداخته‎اند. آنها با تاکید بر تفاوت میان تفکر استراتژیک و برنامه‎ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک را در قالب سه فعالیت کلیدی تعریف می‎کنند: ارزیابی موقعیت‎ها، شناخت الگوها و تصمیم‎گیری. نویسندگان در این کتاب با ترکیب کردن سه حوزه دانشی روانشناسی شناختی، نظریه سیستم‎ها و نظریه بازی بر این مساله تاکید می‎کنند که اهمیت تفکر استراتژیک بسیار فراتر از حوزه برنامه‎ریزی است و همه جنبه‎ها و سطوح یک کسب‎و‎کار را در بر می‎گیرد. آنها ضمن پرهیز از ارائه یک مدل رهبری مناسب برای همه شرایط و موقعیت‎ها، به‌طورکلی یک گونه‎شناسی 4 گانه از مدل رهبری در سازمان عرضه می‎کنند و نشان می‎دهند که چگونه هرکدام از این مدل‎های رهبری از طریق بینش شخصی، فرایندهای ساختاریافته، همکاری و توانمندسازی دیگران، رهبران را به اهداف خود نائل می‎سازد. نویسندگان این کتاب از طریق انجام مصاحبه و تشکیل گروه‎های کانونی در بین بیش از 300 رهبر در سراسر جهان، به شناسایی اقدامات و مهارت‎هایی پرداخته‎اند که مدیران را به‌عنوان رهبران استراتژیک از دیگر مدیران متمایز می‎کند. مثال‎ها و مطالعات موردی که در این کتاب آمده، مفاهیم فوق را به‌طور عملی نشان می‎دهند.

سبک رهبری ویژگیها
آرمانگرایانه کاریزماتیک و در مواردی بحث‎برانگیز (شور و اشتیاق شخصی از ویژگی‎های اصلی این سبک است)
رشددهنده توانمندسازی و بهبود نیروی انسانی و پروژه‎های در حال انجام (توانمند در شبکه‎سازی )
دستوری شهودی و مبتنی بر مشاهده، ارزیابی از بالا به پایین در جهت یافتن راه‎حل و ایجاد تغییر در محیط
مشارکتی استخراج انرژی خلاقانه از تیم‎ها، همکاری‎ها و استقبال از فعالیت‎های شراکتی

باوجود اینکه ارائه چنین دسته‎بندی، مانند یک لنز مفید به ارزیابی و شناخت بهتر سبک رهبری مدیران در سازمان‎ها کمک می‎کند اما در نقدهایی که از سوی برخی صاحب‎نظران پیرامون این کتاب به رشته تحریر درآمده، به این مسئله اشاره‌شده که در عمل و بسته به پیچیدگی وضعیت مربوطه، کمتر می‎توان سبک رهبری استراتژیک مدیران را به‌سادگی دریکی از چهار طبقه قرار فوق قرارداد و بسته به شرایط و موقعیت‎های مختلف، سبک‎های رهبری متفاوت خواهد بود.

ازآنجاکه نیروهای برهم زننده فناوری و جهانی‌شدن چالش‎های جدیدی را برای رهبران در سازمان‎ها ایجاد می‎کنند. این کتاب به‌عنوان یک راهنما به مدیران و رهبران مشتاق کمک می‎کند تا از این نیروها به نفع سازمان خود بهره برده و از دل آن‎ها فرصت‎هایی برای نوآوری، همکاری و پیشرفت خلق کنند و به دنبال یافتن پاسخ به دو سؤال اصلی درزمینه رهبری استراتژیک باشند:

بهترین رهبران چگونه استراتژی خود را توسعه می‎دهند؟

رهبران موثر چگونه محرک تغییر استراتژیک هستند؟

این پست را منتشر کنید

Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram

پست‌های دیگر