ساختن، خرید یا اتحاد: فراتحلیلی بر نظریه هزینه مبادله

عنوان مقاله ( فارسی): ساختن، خرید یا اتحاد: فراتحلیلی بر نظریه هزینه مبادله عنوان مقاله (انگلیسی): Make, Buy, or Ally: A Transaction Cost Theory Meta-Analysis. Geyskens, Inge, Jan-Benedict EM Steenkamp, and Nirmalya Kumar. “Make, buy, or ally: A transaction cost theory meta-analysis.” Academy of management journal 49, no. 3 (2006): 519-543. خلاصه مقاله : هزینه […]

نظریه نمایندگی: بازبینی و ارزیابی

عنوان مقاله (فارسی): نظریه نمایندگی: بازبینی و ارزیابی عنوان مقاله (انگلیسی): Agency Theory: An Assessment and Review Eisenhardt, Kathleen M. “Agency theory: An assessment and review.” Academy of management review 14, no. 1 (1989): 57-74.  تلخیص: وحید بیگی خلاصه مقاله: نظریه نمایندگی توسط اندیشمندان رشته‌های حسابداری، اقتصاد، مالی، بازاریابی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به­کار گرفته‌شده­است. […]

جهت‌گیری‌های جدید در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی

عنوان مقاله (فارسی): جهت‌گیری‌های جدید در پژوهش‌های حاکمیت شرکتی عنوان مقاله (انگلیسی): New Directions in Corporate Governance Research   Hambrick, Donald C., Axel V. Werder, and Edward J. Zajac. “New directions in corporate governance research.” Organization Science ۱۹, no. 3 (2008): 381-385.  تلخیص: وحید بیگی خلاصه مقاله: همبریک، وردر و زاجک (۲۰۰۸) در مقاله‌ای جهت‌گیری‌های جدید در […]