نظریه نمایندگی: بازبینی و ارزیابی

عنوان مقاله (فارسی): نظریه نمایندگی: بازبینی و ارزیابی عنوان مقاله (انگلیسی): Agency Theory: An Assessment and Review Eisenhardt, Kathleen M. “Agency theory: An assessment and review.” Academy of management review 14, no. 1 (1989): 57-74.  تلخیص: وحید بیگی خلاصه مقاله: نظریه نمایندگی توسط اندیشمندان رشته‌های حسابداری، اقتصاد، مالی، بازاریابی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به­کار گرفته‌شده­است. […]