تینکآ در جمع مدیران ارشد بانک سینا

تینکآ در جمع مدیران ارشد بانک سینا

در اولین همایش تعالی توسعه مدیران ارشد بانک سینا، دکتر محمد ابویی اردکان چارچوب جامع آموزش تفکر تینکآ را معرفی نمودند. در این همایش که با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و سایر مدیران ارشد بانک سینا برگزار شد، مهارت‌های برتر نیروی انسانی با تقاضای رو به رشد در افق 2025 معرفی شد و اهمیت […]

برگزاری تست اتاق فرار تفکر تحلیلی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عکس تست اتاق فرار-1

گروه پژوهشی مدیریت راهبردی و عملکرد راچونه، در راستای اجرای برنامه جامع یادگیری تفکر (تینکآ)، تست اتاق فرار تفکر تحلیلی را در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار کرد. اتاق فرار تفکر، شیوه ای نوین در برنامه جامع تینکآ است که طی آن شرکت کنندگان، ضمن آموزش تکنیک‌های تفکر در عمل و در قالب کار گروهی […]