قدرت عادت

عنوان کتاب ( فارسی):   قدرت عادت عنوان کتاب (انگلیسی):  The Power Of Habit نام نویسنده: چارلز دوهیگ نام مترجم: پروین بیات ناشر : انتشارات هورمزد سال و دوره چاپ :  بیست و یکم- 1400 تلخیص (نام و نام خانوادگی فرد خلاصه کننده):فروغ داوری مروری بر کتاب: کتاب قدرت عادت اثر چارلزدوهیگ در حوزه‌ی رشد فردی […]