مقاله -توسعه ذهنیت استراتژیک رهبران: ایجاد سنجه‌ها

عنوان مقاله ( فارسی): توسعه ذهنیت استراتژیک رهبران: ایجاد سنجه‌ها عنوان مقاله (انگلیسی):  Developing the Leader’s Strategic Mindset:Establishing the Measures Pisapia,Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Claremont McKenna College, Vol. 5,2005 برچسب­ها (Keywords): تفکر استراتژیک-ابعاد تفکر استراتژیک-پرسشنامه تفکر استراتژیک تلخیص: منصور شیرزاد خلاصه مقاله : به منظور طراحی ابزاری برای اندازه گیری تفکر استراتژیک در مدیران […]