برگزاری کارگاه “چارچوب جامع همراستایی استراتژیک منابع انسانی: مدل، روش، تکنیک” در اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اولین کنفرانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی در روز چهارشنبه مورخ 29 مرداد ماه به میزبانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و با همراهی انجمن مدیریت دولتی برگزار شد. در این کنفرانس که به خاطر شرایط کرونا به صورت مجازی برگزار گردید، دکتر محمد ابویی ریاست کنفرانس و دکتر آرین قلی­پور دبیر علمی کنفرانس بر عهده داشتند. […]

استراتژی منابع انسانی: عصر مسیرهای ما

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی منابع انسانی: عصر مسیرهای ما عنوان مقاله (انگلیسی):  Human resources strategy: The era of our ways Snell, Scott. A., Mark A. Shadur, and Patrick M. Wright. 2000). Human resources strategy: The era of our ways (CAHRS Working Paper #00-17). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center […]