مدیریت استراتژیک منابع انسانی: یکپارچه نمودن نگرش های جهان شمول، اقتضایی، پیکره بندی و زمینه ای

عنوان مقاله ( فارسی): مدیریت استراتژیک منابع انسانی: یکپارچه نمودن نگرش ­­های جهان­شمول، اقتضایی، پیکر­ه بندی و زمینه ­ای عنوان مقاله (انگلیسی): Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspective Martin-Alcazar, Fernando, Pedro M. Romero-Fernandez, and Gonzalo Sanchez-Gardey. 2005. Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspective. International […]