تینکآ در جمع مدیران ارشد بانک سینا

تینکآ در جمع مدیران ارشد بانک سینا

در اولین همایش تعالی توسعه مدیران ارشد بانک سینا، دکتر محمد ابویی اردکان چارچوب جامع آموزش تفکر تینکآ را معرفی نمودند. در این همایش که با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و سایر مدیران ارشد بانک سینا برگزار شد، مهارت‌های برتر نیروی انسانی با تقاضای رو به رشد در افق 2025 معرفی شد و اهمیت […]