آیا گروه‌ها واقعاً کمتر از افراد احتمال دارد «روی لبه بایستند؟»

نویسنده: منصور شیرزاد تصمیم‌های واقعاً مهم کمتر به دست افراد سپرده می‌شوند و معمولاً به گروه‌ها محول می‌شوند. البته ترجیحاً گروه‌های دارای صلاحیت بالا. به‌عنوان‌مثال تصمیم‌های پزشکی به‌وسیله تیمی از پزشکان گرفته می‌شوند و سیاست‌های حکومتی به‌وسیله گروهی از متخصصان تنظیم یا لااقل توصیه می‌شوند. چرا این‌همه تصمیم‌های مهم به گروه‌ها واگذار می‌شود؟ یک پاسخ […]