استراتژی منابع انسانی: عصر مسیرهای ما

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی منابع انسانی: عصر مسیرهای ما عنوان مقاله (انگلیسی):  Human resources strategy: The era of our ways Snell, Scott. A., Mark A. Shadur, and Patrick M. Wright. 2000). Human resources strategy: The era of our ways (CAHRS Working Paper #00-17). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center […]

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: یکپارچه نمودن نگرش های جهان شمول، اقتضایی، پیکره بندی و زمینه ای

عنوان مقاله ( فارسی): مدیریت استراتژیک منابع انسانی: یکپارچه نمودن نگرش ­­های جهان­شمول، اقتضایی، پیکر­ه بندی و زمینه ­ای عنوان مقاله (انگلیسی): Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspective Martin-Alcazar, Fernando, Pedro M. Romero-Fernandez, and Gonzalo Sanchez-Gardey. 2005. Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspective. International […]