سخنرانی دکتر محمد ابویی اردکان در اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

سخنرانی دکتر ابویی در کنفرانس دانشگاه تهران دیجیتال

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال در شهریور ماه 1400 برگزار شد. در این جشنواره آخرین دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه فناوری های دیجیتال، نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال و الزامات تحول دیجیتالی، فناوری‌های تحول آفرین و تاثیر و نقش آنها در صنعت آموزش عالی، شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه تهران در حوزه فناوری‌های دیجیتال و محصولات آنها، […]