سبد خرید 0

ماسترفوده

کارگاه تصمیم گیری ماسترفوده

چطور در کارگاه زالتمن راچونه، آینده شرکت ماسترفوده ترسیم شد؟

کارگاه زالتمن با تدریس دکتر محمد ابویی اردکان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با هدف ترسیم آینده شرکت ماسترفوده 2
کارگاه اسپرینت حل مسئله و کارگاه عارضه یابی مسائل سازمانی در شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

برگزاری کارگاه اسپرینت حل مسئله و کارگاه عارضه‌یابی مسائل سازمانی در شرکت صنایع غذایی ماسترفوده

دکتر محمد ابویی اردکان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، میزبان مدیران ارشد شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در کارگاه
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://rachoone.ir/?p=12317