مقاله – تفکر استراتژیک؛ آیا قابل اندیشیدن است؟

عنوان مقاله ( فارسی): تفکر استراتژیک؛ آیا قابل اندیشیدن است؟ عنوان مقاله (انگلیسی):  ?Strategic thinking: can it be taught Long range planning 31 (1), 120-129, 1998 تلخیص: زهرا واحد خلاصه مقاله : در این مقاله لیدکا به مفهوم تفکر استراتژیک می­پردازد و سعی در روشن­ سازی تفاوت آن با برنامه­ ریزی استراتژیک دارد. از نظر ویلسون تفکر […]