کتاب – اوج‌گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته

عنوان کتاب ( فارسی): اوج‌گیری: قواعد سه گانه تفکر استراتژیک پیشرفته عنوان کتاب (انگلیسی):  Elevate: The Three Disciplines of Advanced Strategic Thinking نام نویسنده: ریچ هورواث نام مترجم: نادر سید کلالی و بابک وطن دوست ناشر : آریانا قلم سال و دوره چاپ : چاپ دوم، بهار 95 تلخیص : زهرا واحد مروری بر کتاب: […]