ارزش‌افزودۀ روش های علم عصب شناسی در تحقیقات سازمانی

عنوان مقاله ( فارسی): ارزش‌افزودۀ روش ­های علم عصب­ شناسی در تحقیقات سازمانی                                                                           عنوان مقاله (انگلیسی):  The Added Value of Neuroscience Methods in Organizational Research Waldman, D. A., D. Wang, and V. Fenters. 2016. “The Added Value of Neuroscience Methods in Organizational Research.” Organizational Research Methods, 1–21. doi:10.1177/1094428116642013. تلخیص: منصور شیرزاد خلاصه مقاله: درگذشته، عدم […]

علم عصب شناسی و رفتار سازمانی: اجتناب از شادی عصبی و فوبیای عصبی

عنوان مقاله ( فارسی): علم عصب شناسی و رفتار سازمانی: اجتناب از شادی عصبی و فوبیای عصبی عنوان مقاله (انگلیسی):  Neuroscience and Organizational Behavior: Avoiding Both Neuro-Euphoria and Neuro-Phobia Ashkanasy, Neal M., William J. Becker, and David A. Waldman. 2014. “Neuroscience and Organizational Behavior: Avoiding Both Neuro-Euphoria and Neuro-Phobia.” Journal of Organizational Behavior 35 (7): […]

مقاله – رهبری و دانش عصب شناسی

عنوان مقاله ( فارسی): رهبری و دانش عصب شناسی:آیا می توانیم شیوه شناسایی و توسعه رهبران الهام بخش را متحول کنیم؟ عنوان مقاله (انگلیسی):  Leadership and Neuroscience: Can we Revolutionize the way that Inspirational leaders are Identified and Developed? Waldmen David A. & etal,Academy of Management Perspectives,2012 برچسب­ها (Keywords): رهبری-علم عصب شناسی-الکتروآنسفالوگرافی کمی(QEEG) تلخیص: منصور […]