تئوری زمینهHBDI و تکنولوژی مغز

عنوان مقاله ( فارسی): تئوری زمینه HBDI و تکنولوژی مغز عنوان مقاله (انگلیسی):  The theory behind the HBDI and whole brain technology تلخیص: زری آبسالان خلاصه مقاله: غلبه یا چیرگی داشتن برخی توانایی­ها می­تواند به صورت طبیعی یا ذاتی در انسان ریشه داشته باشد. اگرچه هر فرد بنا به تجربیات روزمره خود می ­تواند چشم، بازو، […]