استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین کننده های اقدامات منابع انسانی

عنوان مقاله ( فارسی): استراتژی سازمان و سطح سازمانی به عنوان تعیین ­کننده ­های اقدامات منابع انسانی عنوان مقاله (انگلیسی): Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management Shuler, Randall, and Susan E. Jackson. 1987.  Strategy and Organization Level as Determinants of Human Resource Management. Human Resource Planning 10(3): 125-141 تلخیص: نغمه عبادی  خلاصه […]