کتاب – مدیریت استراتژیک (رهیافت ذینفعی)

عنوان کتاب ( فارسی): مدیریت استراتژیک (رهیافت ذینفعی) عنوان کتاب (انگلیسی): Strategic Management (A stakeholder approach) نام نویسنده: Edward Freeman نام مترجم: ـ ناشر :  Pitman سال و دوره چاپ : 1984 تلخیص : وحید بیگی مروری بر کتاب : فریمن معتقد است مدیرانی شایستگی‌های یک مدیر خوب را دارا هستند که از پس مدیریت […]