کتاب – مدیریت کوروش بزرگ

به نام خدا عنوان کتاب ( فارسی): مدیریت کوروش بزرگ عنوان کتاب (انگلیسی):   CYRUS The Great: The Arts of Leadership and War نام نویسنده: گزنفنون (ویرایش لاری هدریک) نام مترجم: محمد ابراهیم محبوب ناشر : فرا (ناشر مدیریت فردا) سال و دوره چاپ : چاپ ششم، بهار 1389 تلخیص : ندا سلطان محمدی برچسب­ها (Keywords): […]