زندگی خود را چگونه ارزیابی خواهید کرد؟

عنوان کتاب (فارسی): زندگی خود را چگونه ارزیابی خواهید کرد؟ عنوان کتاب (انگلیسی): How Will You Measure Your Life? نام نویسنده: کلیتون ام. کریستینسن؛ جیمز آلوورث؛ کارن دیلن نام مترجم: ناشر: Harper Business سال و دوره چاپ: 2012 مروری بر کتاب: در سال 2010 اندیشمند نوآوری مشهور جهان، کلیتون ام. کریستینسین، سخنرانی را در حضور […]