کتاب- ذهن کامل نو

عنوان کتاب ( فارسی):   ذهن کامل نو (گذار از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی) عنوان کتاب (انگلیسی):  The Whole New Mind (Moving From The Information Age to The Conceptual Age) نام نویسنده: دنیل هی پینک (Daniel H. Pink) نام مترجم: رضا امیررحیمی ناشر : انتشارات کندو کاو سال و دوره چاپ :  چاپ دوم تابستان […]

مقاله -توسعه ذهنیت استراتژیک رهبران: ایجاد سنجه‌ها

عنوان مقاله ( فارسی): توسعه ذهنیت استراتژیک رهبران: ایجاد سنجه‌ها عنوان مقاله (انگلیسی):  Developing the Leader’s Strategic Mindset:Establishing the Measures Pisapia,Leadership Review, Kravis Leadership Institute, Claremont McKenna College, Vol. 5,2005 برچسب­ها (Keywords): تفکر استراتژیک-ابعاد تفکر استراتژیک-پرسشنامه تفکر استراتژیک تلخیص: منصور شیرزاد خلاصه مقاله : به منظور طراحی ابزاری برای اندازه گیری تفکر استراتژیک در مدیران […]